บริการจัดหา บุคลากรทางการแพทย์

ให้กับโรงพยาบาล ห้องพยาบาลในโรงงาน หน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี และกิจกรรมอื่นๆ

061-926-3552 chor-cha-na Chor-ChanaMedical

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ช ชนะ เมดิคอล จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการจัดหา บุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ห้องพยาบาลโรงงาน หน่วยตรวจสุขภาพประจำปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการ และมีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการดังนี้

 • บริการจัดระบบห้องพยาบาลโรงงาน
  สำหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป ตาม “คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548”
 • อบรมการปฐมพยาบาล และการทำ CPR ประกอบเครื่อง AED
  โดย Instructors Certificate ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และสามารถออก Certificate ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้
 • บริการทีม First Aid พร้อม รถ Ambulance
  สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ
 • ให้เช่าเครื่องอาชีวะอนามัย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
  พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจที่มีความชำนาญ ผ่านการอบรมการเป็นผู้ช่วยตรวจอาชีวะอนามัย และจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เตียงสำหรับผู้ป่วย, เสาน้ำเกลือ, เครื่อง AED, เครื่องวัดความดัน, เครื่อง DTX, เครื่องผลิต O2, ปรอตวัดไข้, เครื่องวัดอุณภูมิ และอื่นๆ)

สินค้าของเรา

เราคือผู้ให้บริการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์สนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ต่างๆ ให้เช่าเครื่องอาชีวะอนามัย และจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

กิจกรรมทางการแพทย์

อบรมปฐมพยาบาล CPR – AED, หน่วยปฐมพยาบาล First Aid พร้อม รถ Ambulance, จัดระบบห้องพยาบาลโรงงาน

สินค้าทางการแพทย์

เตียงสำหรับผู้ป่วย, เสาน้ำเกลือ, เครื่อง AED, เครื่องวัดความดัน, เครื่อง DTX, เครื่องผลิต O2, ปรอตวัดไข้, เครื่องวัดอุณภูมิ และอื่นๆ